JUDO

Judo (dżudo) jest sztuką walki pochodząca z Japonii. Twórcą judo jest Jigoro Kano, który tworząc szkołę judo – Kodokan – zadaptował i udoskonalił techniki pochodzące z ju-jitsu. Judo jest jedną z bezpieczniejszych sztuk walki, a jednocześnie treningi judo zaliczane są do najcięższych.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING